Garanti Belgesi

 

 

GARANTİ BELGESİ

Garanti Belgesi; İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

İmalatçı – üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Garanti belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

Garanti Belgesi ile satılması zorunlu olan ürün listeleri için tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • E-imza:Başvuru işlemleri e-imza ile gerçekleştirilmektedir.
 • İmza Sirküleri:Servis sözleşmeleri için gereklidir. Bazı TSE müdürlüklerinde noter onaylı aslı istenebilmektedir.
 • Servis Sözleşmesi:Örneği tarafımızca gönderilecektir.
 • Ticaret Sicil Gazetesi:Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile adres ve tadil metinleri varsa ilgili gazetelerin okunaklı fotokopileri gereklidir.
 • Vergi Levhası
 • Garanti Belgesi alınacak tüm ürünlere ait Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzları hazırlanacaktır.
 • Marka
 • Model isimleri
 • Üretici firma bilgileri( Üretici şirket unvanı – Üreticinin adresi – Üreticinin telefon ve faks numarası )

 

 İŞLEM SÜREÇLERİ VE HİZMETLERİMİZ
Ø    İlk Firma Kaydı Firma bilgileriniz kontrol  edildikten sonra Sanayi-Net’e öncelikle firma kaydınızın yapılması sağlanır.
Ø    Elektronik İmza Alınması Firmanız adına E-İmza alınmasında yardımcı olunur.
Ø    İnceleme ve Değerlendirme Firmanızda ürün cinsi, markası, ithalat veya imalat yapacağınıza göre inceleme ve değerlendirme yaparak firmanız bilgilendirir.
Ø    Başvuru Hazırlığı Firmanızın ithal edeceği ürünlerin listelerini kontrol edilir, firmanıza ait başvuru evraklarınızı isteyerek başvuru dosyası hazırlanır.
Ø    Servis Sözleşmelerinin Yapılması Garanti belgesi alımı için yapılması gereken servis sözleşmelerini firmanız adına yetkili servislerle yapılır.
Ø    Tekrar Teknik Servis Temini Sözleşme süresi içinde bir servisin kendi faaliyetine son vermesi halinde, firmanızın eksilen servis ihtiyacını firmamız ücret talep etmeden tamamlar.
Ø    TSE Belgelerine Kayıt: Firmanız adına yapılan servis sözleşmelerini teknik servisin TSE belgesine yazdırılır. Firmanızın adı ilgili teknik servis listesinde elektronik ortamda TSE WEB sitesinden görünebilir.
Ø    SSHYB Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Alımı Garanti belgesi alımı için önceden alınması gereken bir belgedir. Belgenin alımı için Bakanlığa elektronik ortamda başvuru yapılır. Takip edilerek sonuçlanması sağlanır
Ø    Garanti Belgesi Başvurusu SSHYB Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alındıktan sonra Garanti belgesi başvurusu Bakanlığa yapılır. Takip ederek sonuçlanması sağlanır.
Ø    Belgenizin Gönderilmesi Belgenizi firmanıza gönderirken, belge ile ilgili haklarınız ve sorumluluklarınız, kullanım süresince yapılması gereken bilgileri içeren bir kullanma kılavuzu da birlikte gönderilir.
Ø    İzleme Firmanızda belgeniz kullanmaya devam edilirken belgenizin ve servis sözleşmelerinizin süreleri izlenir. Firmanıza mail, faks veya telefonla bilgi verilir. Talimatınız doğrultusunda Kurumdaki işlemleriniz gerçekleştirilir

 

KULLANMA KILAVUZU:

KULLANMA KILAVUZU DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

 

Aşağıda belirtilen mallar dışında kalan ve piyasada satışa sunulan tüm mallardan ithal edilmiş olanların bakım, onarım ve kullanımına ait tanıtma ve kullanma kılavuzlarının, aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde üretilenlerin ise bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarıyla satılması zorunludur. “Yönetmelik madde:5”

Servis istasyonlarında, fatura kapsamında değiştirilen yedek parçalar için, tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenlenme zorunluluğu aranmaz.

1)     Her çeşit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile cıvata, kelepçe, vida, saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları,

2)     Kâğıt, silgi, kalem ve benzeri kırtasiye malzemeleri,

3)     Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri,

4)     Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları,

5)     Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento, kireç, kum, çakıl, kömür ve benzeri mineral ve ürünler,

6)     Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo ve saksı gibi ev eşyaları,

7)     El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler,

8)     Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve ambalajında özellikleri ve kullanım şekli belirtilen;

 1. a)     Makine yağı, antifriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri, kozmetik ve diğer kimyevi ürünler
 2. b)     Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler
 3. c)     Yiyecek ve içecek gıda maddeleri,
 4. d)     Temizlik maddeleri,
 5. e)     Kömür ve benzeri yakacak maddeleri.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu, mal ile birlikte ayrıca verilir. Ancak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir. Ayrıca, tüketicinin tercihine göre, CD veya disket gibi elektronik ortamda da hazırlanabilir.  

 

KULLANMA KILAVUZUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

Tanıtma ve kullanma kılavuzu müşteriniz açısından ürünlerinizin kullanım el kitabıdır. Firmanızın kalitesi ve satış sonrası desteğini ifade eden bu belgede olması gereken asgari bilgiler aşağıdadır.

1)        İmalatçı veya ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası,

2)        Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,

3)        Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,

4)        Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,

5)        Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,

6)        Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,

7)     Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,

8)     Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,

9)     Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına ( tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,

10)    Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,

11)    Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,

12)    İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, faks ve e-mail vb.)

13)    “CE” işareti (varsa) ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun unvanı ve açık adresi (telefon, faks ve e-mail vb.)

Model İlavesi: Garanti Belgesi çıktıktan sonra, garanti belgesinin süresi içerisinde aynı marka ürünlerden farklı modeller üretilebilir veya ithal edilebilir. Bunun için yeni bir garanti belgesi alınmasına gerek yoktur. Mevcut belgeye model ilavesi başvurusu ile işlem gerçekleştirilir.

Unvan, Nev’i ve/veya Adres Değişikliği: Firmanın unvanı, nev’i ve/veya adresinin değişmesi halinde, buna dair Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğinin, bu talebi içeren bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğe başvuru yapılması gerekmektedir.

Garanti Süresi ve/veya Azami Tamir Süresi Değişikliği: Bakanlıktan daha önce alınmış olan garanti belgesinde yer alan garanti süresi ve/veya azami tamir süresinde değişiklik yapılmak istendiğinde, bu talebi belirten bir dilekçe ve buna ek olarak firmaya ait imza sirkülerinin bir fotokopisi ile Genel Müdürlüğe başvuru yapılması gerekmektedir.

error: Korunan İçerik