İlk Kez Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Başvurusu

 

İLK KEZ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ALMAK İSTEYEN GERÇEK KİŞİ VE FİRMALARIN BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Talep dilekçesi (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe/imzalı olacaktır)
 • Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı, var ise tadil asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri
 • Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası
 • Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt Belgesinin aslı (Başvuru yılı tarihli)
 • Gerçek kişi ve firma İmza Sirkülerinin aslı veya noterlikçe tasdikli sureti (Başvuru yılı tarihli)
 • Vergi Levhası Fotokopisi

Yurt içinde bitirilen işler için, yürürlükteki mevzuata uygun;

 • İş Deneyim Belgesi aslı (İşveren idareden alınacaktır)
 • Müteahhitlik Kıymetlendirme raporu aslı (İşveren idareden alınacaktır)
 • İhale Kararı veya Sözleşme aslı (İşveren idareden alınacaktır)
 • İlk ve Son Hak ediş Raporlarının Aslı (İşveren idareden alınacaktır) veya işveren idare (Resmi Kurum) tarafından “aslının aynıdır” onaylı birer fotokopileri.

Yurt dışında bitirilen işler için, yürürlükteki mevzuata uygun;

 • İşin Alındığına Dair Belge aslı (Elçilikler ve Konsolosluklardan alınacaktır)
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya apostil şerhi tatbiki;
 1. İş Deneyim Belgesi aslı
 2. Sözleşme aslı
 3. İlk ve Son Hak ediş Raporlarının aslı
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya  Türkiye’deki yeminli tercüman tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu Noterce tasdiklenmiş;
 1. İş Deneyim Belgesi Türkçe Tercüme aslı,
 2. Sözleşme Türkçe Tercüme aslı,
 3. İlk ve Son Hak ediş Raporlarının Türkçe Tercüme aslı
 • “Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” (Harç Ücreti) Dekont aslı.
error: Korunan İçerik