OHSAS 18001-İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

 

TS 18001 (OHSAS) – İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ:

Bu standart; bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu şartları yerine getiren kuruluşlara ilgili belge verilmektedir.

TS 18001 (OHSAS) – İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ BELGESİNİN FAYDALARI:

Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

 • Kârlılığı artırmak
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
 • Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
 • Motivasyon ve katılımı artırmak
 • Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
 • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Sistem Belgelendirme Başvuru Formu (örneği tarafımızca gönderilecektir)
 • Kuruluşun Sistem Dokümanları (Kalite El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar, Politika, Risk Değerlendirme Planı vb.)
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesinin kopyası
 • Kayıtlı olunan Oda Sicil Kayıt Belgesi
 • İmza sirküleri
 • Varsa tanıtıcı dokümanlar (Broşür, Katalog vb.)
 • Acil durum planları
 • İSG Programı
 • Yasal zorunluluk veya mevzuat gereği alınmış izin belgeleri

 

 

error: Korunan İçerik