Yabancı Şirket Şubesi

 

ŞUBE KURULUŞU:

 • Sermayesi hisseler oranında dağıtılmış yabancı şirketler de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izni ile Türkiye’de Şubeler açabilir.
 • Türkiye dışında kurulmuş bir şirketin Türkiye’de şube açması iznini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vermektedir. Şube açılması ile şube temsilcisi, şube adı, faaliyet alanı, adres ve sermayedeki değişiklikler, tasfiye ya da birden fazla şube açılması konuları da Bakanlığın iznine tabidir.
 • Şirketin (Ana Şirketin) yetkili temsilcisi tarafından Şube açmak için Bakanlığa başvurulur.

Başvuruda bulunması gereken bilgi ve belgeler:

 • Şirketin adı, uyruğu, kuruluş tarihi, adres ve sermayesi
 • Şirketin Türkiye’deki yetkili temsilcisinin adı, uyruğu ve adresi
 • Şubenin faaliyet alanı
 • Ticaret Sicil Tüzüğü 29 uncu maddesine göre Taahhütname
 • Aşağıda listelenen belge ve formlar
 • Yabancı dillerde hazırlanmış belgelerin tasdikli Türkçe çevirileri

 

ŞUBE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzni İçin Gereken Belgeler:

 1. Şirketin Türkiye’de şube açma kararının yazılı teyidi
 2. Şirketin Ana Sözleşmesinin orijinal nüshası
 3. Şirketin kuruluş evrakı ile halen faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi
 4. Türkiye’deki temsilcisine tam sorumluluk ve yetki verildiğini belirten vekâletname

Ticaret Sicil Memurluğuna Sunulması Gereken Belgeler:

 1. Yetkili kişi tarafından imzalanmış Türkçe dilekçe
 2. Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan şube açma izni
 3. Noter tasdikli ve onaylanmış vekâletname
 4. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Müzeyyel Beyanname ve ilanı
 5. Şube temsilcisi Türk vatandaşı ise noter tasdikli kimlik fotokopisi, yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport sureti
 6. Şube temsilcisinin imza sirküleri
 7. Ticaret Sicil Tüzüğünün 29 uncu maddesi uyarınca Taahhütname
 8. Ticaret Sicil Memurluğundan alınan Ticaret Oda Kaydı Formu

 

 

error: Korunan İçerik