Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi Süre Uzatımı

 

YURT DIŞI GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK BELGESİ SÜRESİNİ UZATMAK İSTEYEN GERÇEK KİŞİ VE FİRMALARIN BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Talep dilekçesi (Firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir)
 • Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt Belgesinin aslı (Başvuru yılı tarihli)
 • Gerçek kişi ve firma imza sirkülerinin aslı veya noterlikçe tasdikli sureti (Başvuru yılı tarihli)
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Sözleşme süresi dolmadığı halde Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi süresi dolmuş ise;
 1. Firmanın ticaret sicil gazetesinin, en son belge aldığı tarihten sonra var ise tadil asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri
 • Sözleşme süresi dolmuş ise;
 1. Firmanın ticaret sicil gazetesinin, en son belge aldığı tarihten sonra var ise tadil asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri
 2. Yeni süreye göre düzenlenmiş İşin Alındığına Dair Belge aslı (Elçilikler ve Konsolosluklardan alınacaktır)
 3. Süre Uzatım Sözleşmesi / Yazısı aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya apostil şerhi tatbiki
 4. Sözleşme Türkçe tercüme aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Türkiye’deki yeminli tercüman tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu Noterce tasdiklenmiş
 • “Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” (Harç Ücreti) Dekont aslı.
error: Korunan İçerik