Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi

 

İLK KEZ YURT DIŞI GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ALMAK İSTEYEN GERÇEK KİŞİ VE FİRMALARIN BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Talep dilekçesi (Firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir)
  2. Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı, var ise tadil asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri
  3. Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası
  4. Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt Belgesinin aslı (Başvuru yılı tarihli)
  5. Gerçek kişi ve firma imza sirkülerinin aslı veya noterlikçe tasdikli sureti (Başvuru yılı tarihli)
  6. Vergi levhası fotokopisi
  7. İşin alındığına dair belge aslı (Elçilikler ve Konsolosluklardan alınacaktır)
  8. Sözleşme aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya apostil şerhi tatbiki
  9. Sözleşme Türkçe tercüme aslı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli veya Türkiye’deki yeminli tercüman tarafından Türkçe ‘ye çevrilmiş ve ardından da tercümanın bağlı bulunduğu Noterce tasdiklenmiş
  10. “Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” (Harç Ücreti) Dekont aslı.
error: Korunan İçerik