Yurtdışı Müteahhitlik Belgesini Yenileme Başvurusu

 

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİNİ YENİLEMEK İSTEYEN GERÇEK KİŞİ VE FİRMALARIN BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Talep Dilekçesi (Firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir)
  2. Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıt Belgesinin aslı (Başvuru yılı tarihli)
  3. Gerçek kişi ve firma imza sirkülerinin aslı veya noterlikçe tasdikli sureti (Başvuru yılı tarihli)
  4. Firmanın ticaret sicil gazetesinin, en son belge aldığı tarihten sonra var ise tadil asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri
  5. Vergi levhası fotokopisi
  6. Mevcut Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi aslının iadesi
  7. “Basılı Malzeme ve Danışmanlık Ücreti” (Harç Ücreti) Dekont aslı.
error: Korunan İçerik